Share/Save/Bookmark

Eidsvold Turn skøyter er et selvstendig idrettslag. Det vil si at vi er en egen økonomisk og juridisk enhet med egne lover, sist endret i henhold til NIFs lovnormer i 2016. Vi er en del av Eidsvold Turnforening Allianse. De har ansvar for drift av det gamle klubbhuset, medlemsskapet til alle i Eidsvold Turnforening i tillegg til at de skal passe på at ingen av idrettslagene driver med aktiviteter/tiltak som kan skade Eidsvold Turns gode navn og rykte.
Når dere betaler medlemsavgiften går halvparten av denne til Alliansen, resten til til ETF Skøyter. Betalt medlemsskap er imidlertid en forutsetning for å kunne få lov til å drive med aktiv idrett. Denne bestemmelsen er det Norges Idrettsforbund som står for. Satsene per dato er 0-6 år gratis, 7-19 år kr 300, voksen kr 400 og familiemedlemskap kr 600.

ETF Skøyter er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF/NOK) gjennom særforbundet Norges Skøyteforbund (NSF). Det gjør oss også automatisk medlem av skøytekretsen, som for vår del er Akershus og Oslo skøytekrets. Mye nyttig informasjon kan dere finne på skøyteforbundets nettsider, www.skoyteforbundet.no