Share/Save/Bookmark

Kontakt

Fornavn 
Etternavn 
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon
Mobil
E-post
Land
Melding
Kontaktinformasjon ETF Skøyter
Leder: Elin Gravem 
e-post: elingravem@gmail.com

Skøytegruppa i ETF
Trener: Øyvind Gravem tlf. 982 40 951 og epost: oyvgra@gmail.com 
Trener: Tove Rita Melgård tlf. 900 78 575
Kontaktperson for barn og unge: Nils Bjørnar Robertsen tlf. 971 45 345


Vil du bli medlem i ETF Skøyter
 Send følgene info til tove.rita.melgard@fellesforbundet.no (Tove Rita Melgård tlf. 900 78 575)
 
 Ditt navn: 
 Adresse og postnummer
 Fødselsdato (6 siffer)
 e-postadresse:

Satsene for 2022 er:
- Opp til 12 år kr 100
- 13 - 19 år kr 300
- 20 år og oppover kr 400
- Familiekontigent kr 600 (opp til 4 medlemmer. Et tillegg på kr 50 for hvert familiemedlem over dette antallet)


Kontrollutvalg:
Leder: Jan Gulbrandsen - e-post: jan.gulbrandsen@dam.no