Share/Save/Bookmark

Kontakt

Fornavn 
Etternavn 
Adresse
Postnummer
Poststed
Telefon
Mobil
E-post
Land
Melding
Kontaktinformasjon ETF Skøyter
Leder: Jan Hoel Gulbrandsen 
e-post: jan.gulbrandsen@dam.no 

Skøytegruppa i ETF
Trener: Øyvind Gravem tlf. 982 40 951 og epost: oyvgra@gmail.com 
Trener: Tove Rita Melgård tlf. 900 78 575
Kontaktperson for barn og unge: Pernille Ekker tlf.: 41762322

Kontrollutvalg:
Leder: Ståle Gulbrandsen - tlf. 913 55 838 e-post: gulbrandsenstale@gmail.com