Share/Save/Bookmark
Styret 
Leder:               Jan Hoel Gulbrandsen tlf 48140490
Nestleder:         Thorbjørn Sæther tlf. 99391957
Kasserer:          Tove Rita Melgård tlf 900 78 575
Styremedlem:   Hans Hoelsæter, tlf 94856060
Styremedlem:   Pernille Halvorsen tlf. 

Andre funksjoner
Leder baneutvalg: Stian Fuglehaug tlf 91579759
Web-ansvarlig: Styret 
Sponsoransvarlig: Styret
Ansvar for statistikk: Arbeidsgruppe, kontakt leder i styret

Kontrollutvalg: 
kontakt: Ståle Gulbrandsen 
e-post: gulbrandsenstale@gmail.com
telefon: 913 55 838