Share/Save/Bookmark
Styret 
Leder:               Elin Gravem tlf. 99707218
Nestleder:         Torbjørn Sæther tlf. 99391957
Kasserer:          Tove Rita Melgård tlf 90078 575
Styremedlem:   Sonja K. Sørensen
Styremedlem:   Nils Bjørnar Robertsen, tlf. 97145345 

Varamedlem: Atle Hustveit 

Andre funksjoner
Leder baneutvalg: Stian Fuglehaug tlf 91579759
Web-ansvarlig: Styret / Hans Hoelsæter
Sponsoransvarlig: Styret
Ansvar for statistikk: Arbeidsgruppe, kontakt leder i styret

Kontrollutvalg: 
kontakt: Jan Gulbrandsen
e-post:   jan.gulbrandsen@dam.no
telefon: 48140490