Share/Save/Bookmark

Årsmøte 2018

  28.02.2019 Kl. 11:09  
Av ETF Skøyter
Årsmøte ble avholdt onsdag 27/2 i rolige former. 
Ingelin Berby som nå trer ut av styret fikk overrakt blomster for sin innsats i styret. I tillegg fikk Øyvind Gravem, Stian Fuglehaug og Bjørn Huus en påskjønnelse for sin innsats i året som er gått. Det nye styret består av Mariann Dønnum (ledere), Torbjørn Sæther, Jan Gulbrandsen, Hans Hoelsæter og Tove Rita Melgård (ny).

Vis alle nyheter