Share/Save/Bookmark

Årsmøte 27.02.19 kl.19:00 i gml.Klubbhuset på Myhrer

  18.01.2019 Kl. 14:48  
Av ETF Skøyter
ÅRSMØTE EIDSVOLD TURN SKØYTER 27.02.2019 

SAKSLISTE:
1) Åpning av årsmøtet
2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
3) Valg av møteleder, protokollfører og 2 til å undertegne protokollen
6) Innkomne forslag,
a. Medlemskontingent Eidsvold Turnforening 2020
PAUSE
7) Budsjett for 2019
8) Valg
9) Avslutning

Vis alle nyheter