Share/Save/Bookmark

Allmøte tirsdag 15. september

  13.09.2015 Kl. 20:01  
Av ETF Skøyter

Allmøte ETF Skøyter 15.september 2015

Situasjonen i ETF Skøyter er kritisk. Vi har vært marginale i mange år, men på grunn av iherdig og stor arbeidsinnsats fra flere ildsjeler så har vi greid å opprettholde forbausende høy aktivitet. Vi har hatt små treningsgrupper gående, innledet samarbeid med andre klubber/miljøer, fått lagt is og hatt noe aktivitet på egen is, hatt gode løpere i norgestoppen og forsøkt oss på ulike rekrutteringstiltak.

Samfunnsutviklingen, været og tilgjengelig arenaressurs jobber imidlertid mot oss. Aktivitetstilbudet til barn og unge i dag er enormt, og mange av tilbudene kan stille opp med jevn og forutsigbar aktivitet gjennom hele året, noe vi overhode ikke har mulighet til å tilby.

Derfor har vi kommet til et kritisk punkt der styret må ta stilling til følgende:

- Kan ETF Skøyter driftes videre og eventuelt hvordan og i hvilken form er det mulig/hensiktsmessig?

Den store kritiske faktoren er menneskelige ressurser!

Manglende rekruttering gjør at det heller ikke tilflyter oss nye foresatte. Mange av de som har vært med oss de siste 3-5 årene har sluttet og det ser også ut som flere nå faller fra. Vi avsluttet siste sesong med 9 familier med aktive, inkludert Aarnes Hvammen og Gulbrandsen. I tillegg tre aktive veteraner. Vi vet at en familie til faller fra, i tillegg er det to til som har sagt at de er usikre.

 

  • Et minimum av funksjoner må fylles opp til den administrative delen/styret – ut fra dagens vedtekter 6 personer. Det kan bety en fra alle aktive familier!
  • Is er alfa omega – stikker vi fingeren i jorda så må vi innse at vi ikke har folk nok til å få lagt og vedlikeholdt en is som er god nok for lengdeløp. Den største brukergruppen i fjor var de som benyttet isen til lek og det er ikke det som primært er formålet med å legge is på Myhrer.
  • Trenerressurser mangler – vi har ikke greid å få stabilitet på trenersiden og vi har kun delvis greid å rekruttere inn trenere fra tidligere aktive løpere. Per nå har vi ingen tilgjengelig med unntak av Torbjørn.
  • Aktivitet på Myhrer kreve folk til funksjonæroppgaver, tilrettelegging, kiosk, forefallende arbeid i klubbhus og på banen. Ressursene mangler.

 

Vi ser frem imot en diskusjon med dere.

 

MVH

Styret

 

ETF skøyter


Vis alle nyheter