Share/Save/Bookmark

Årsmøte 2016

  18.01.2016 Kl. 12:47  
Av ETF Skøyter
Årsmøtet 25. februar kl 19 har følgende saksliste:

1)Åpning av årsmøtet
2)Godkjenning av innkalling og dagsorden
3)Valg av møteleder, protokollfører og 2 til å undertegne protokollen
5)Årsregnskap og balanse for 2015
6)Innkomne forslag:
b.nye vedtekter (ihht ny lovnorm)

PAUSE

8)Valg
9)Avslutning


Andre forslag til årsmøtesaker må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet.

Dokumentene til årsmøtet er alle lagt ut innen torsdag 11. februar. Se lenker i sakslisten.

Vis alle nyheter